shahrdarbashim.ir

فرم
شما هم شهردار باشید
 
سلام
مخاطب گرامی؛
شما می توانید از طریق فرم زیر ، مشکلات و معضلات منطقه محل سکونت ، کار و یا تردد خود را برای شهردار ارسال کنید
ما در سامانه خبری شهردار پس از پیگیری موضوع و در صورت عدم رسیدگی مسئولین مربوطه ، با قید فوریت این مشکلات را رسانه ای می کنیم تا شهرداران نواحی، مناطق و مسئولین شهرداری اقدام مناسب را ترتیب دهند .

* نام:
* نام خانوادگی:
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
* شرح مشکل:
تصاویر:
لطفا تصویر معضل مورد اشاره را ارسال نمائید
فیلم ها:
لطفا در صورت امکان فیلم معضل مورد اشاره را ارسال نمائید
* آدرس:
لطفا آدرس دقیق محل مشکل را مشخص نمائید
پیگیری های قبلی:
در صورتی که این موضوع را قبلا پیگیری کرده اید، روند پیگیری نام مسئول ، پاسخی که دریافت کرده اید و توضیحات تکمیلی را ارائه نمائید
در صورت انتشار این مطلب نام شما
ذکر شود محرمانه بماند
دیگر حوزه ها